Życie to droga, którą przechodzi każdy z nas.

Wielokrotnie w jej trakcie człowiek się gubi, spotyka utrudnienia, przeżywa nieoczekiwane zwroty akcji. Wiele osób w celu uniknięcia przeszkód wybiera kierunek zwany SCHEMATEM. Ich codzienność oparta jest na rutynie, a czas biegnie dalej. Ta grupa ludzi boi się pójść w nieznanym kierunku. Jednak są też tacy, dla których wyzwanie staje się drogą do spełnienia marzeń. O tym właśnie jest projekt POZA SCHEMAT, realizowany w ramach tegorocznej Olimpiady Zwolnionych z Teorii. Inicjatywa powstała dzięki uczennicom II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu naszego: Martę Łopkę, Oliwię Hałuszko, Milenę Skąpską oraz Alicję Kaletę. 

Projekt ma na celu pokazanie, że wyjście Poza Schemat w życiu jest również drogą do sukcesu, ponieważ system nie uwzględnia wyjątków. Jest to projekt od młodzieży dla młodzieży, dla jakiej wyjście Poza Schemat powinno być drogowskazem w życiu. Swoimi działaniami dają młodym odbiorcom siłę, która pozwala im uwolnić się od szkolnego systemu i codziennej rutyny. Zachęcają ich, aby wyszli Poza Schemat!

Zespół podkreśla, że wszyscy ludzie, jacy pokonują własne ograniczenia są tymi, którzy wychodzą Poza Schemat. Ich projekt ma na celu pokazanie młodzieży, że wyjście ze strefy komfortu, pokonanie swoich ograniczeń może być dobrą, a czasem nawet najlepszą decyzją do realizacji własnych marzeń i celów, ponieważ granice to tylko świadomość naszego umysłu. 

Razem z nimi wychodzimy Poza Schemat!

Odwiedź instagramowy profil projektu:
​​https://www.instagram.com/pozaschemat.zt?igsh=MTZ0bXFwZjJkNmt1aw%3D%3D&utm_source=qr

Skip to content