Głównym celem szkolenia organizowanego na
Węgrzech była poprawa zrozumienia przez liderów pojęcia przywództwa i
zarządzania, poprzez refleksję nad ich aktualnymi praktykami i
działaniami, tak aby mogły one w sposób skuteczny przyczynić się do ich
ogólnego rozwoju.

Skip to content