Zaczynamy już 21 listopada! Jesteście ciekawi?

Pomysł projektu „Our actions, our impact” zrodził się w wyniku wymiany informacji jak i poglądów pomiędzy naszą organizacją a organizacjami partnerskimi z Włoch i Francji na temat kompetencji z zakresu public relations oraz marketingu.

Łatwo zauważyć, iż brak wiedzy i kompetencji w zakresie marketingu w znaczny sposób ogranicza sposoby dotarcia do dużej grupy odbiorców oraz powoduje mniejsze zasięgi. Po rozmowach z innymi organizacjami doszliśmy do wniosku, iż organizacjom pozarządowym brakuje specjalistycznej wiedzy na temat tworzenia filmów promocyjnych, wykonywania zdjęć oraz sprawnej komunikacji z odbiorcą. Istnieje duża potrzeba uzupełnienia tej wiedzy i podniesienia kompetencji także z zakresu umiejętności miękkich, PR, pracy z mediami, poznania narzędzi i programów do tworzenia odpowiednich infografik i materiałów graficznych, co usprawni pracę i pomoże w stworzeniu atrakcyjnej oferty organizacji.

Aby podnieść nasze kompetencje oraz poszerzyć wiedzę z zakresu PR i marketingu rozpoczynamy międzynarodowy projekt „Our actions, our impact”. Termin pierwszego zjazdu w ramach projektu to 21-24 listopada 2022.

Wiedza, którą zdobędą uczestnicy dotyczyć będzie promocji organizacji, współpracy z mediami, a także tworzenia zdjęć i filmów promocyjnych. Dodatkowo powstanie publikacja dotycząca narzędzi, praktyk, metod budowania potencjału wizerunkowego działalności organizacji oraz upowszechnianej wiedzy zdobywanej przez organizacje w trakcie swoich działań.

W ramach projektu przewidziano trzy spotkania: we Francji, Włoszech i w Polsce:

 • Pierwsze spotkanie we Francji dotyczyć będzie tworzenia filmów promocyjnych, wykonywania atrakcyjnych zdjęć, oraz nauki korzystania z programu do montażu filmów i obróbki zdjęć;
 • Podczas drugiego spotkania w ramach projektu „Our actions, our impact” we Włoszech uczestnicy zapoznają się z zasadami SEO, pozycjonowania stron internetowych oraz tworzenia wartościowych treści, gotowych do wrzucenia na media społecznościowe organizacji;
 • Trzecie, ostatnie spotkanie odbędzie się w Polsce. Będzie to spotkanie podsumowujące, podczas którego przeprowadzone zostaną międzynarodowe warsztaty dla młodzieży „Let’s Promote”. Warsztaty obejmować będą zagadnienia z zakresu promocji, personal brandingu oraz wystąpień publicznych.

W spotkaniach wezmą udział pracownicy organizacji, aktywni działacze zajmujący się edukacją młodzieży, koordynatorzy projektów oraz działań edukacyjnych.

Podczas realizacji projektu naszymi głównymi celami są:

 • zdobycie przez kadry organizacji umiejętności promocji działań i rezultatów projektów, a także podejmowanych inicjatyw;
 • wydanie publikacji dla innych organizacji pozarządowych i młodzieży z zakresu promocji projektów, upowszechniania rezultatów, zwiększania swoich zasięgów i oddziaływania na młodzież;
 • wymiana dobrych praktyk, poznanie metod pracy w innych organizacjach, omówienie ich oraz przeniesienie na działania każdej z organizacji;
 • wypracowanie umiejętności tworzenia reklam działalności organizacji partnerskich, tworzenia sloganów reklamowych, przygotowywania ulotek, infografik, plakatów i projektów graficznych;
 • opanowanie przez kadry organizacji umiejętności tworzenia filmów, od scenariusza poprzez zdjęcia, kadry, aż do montażu;
 • poznanie strategii budowy wizerunku organizacji, kwestii promocyjnych oraz dokonywania analizy potrzeb.

Międzynarodowa współpraca partnerska pozwoli na wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie w kontekście widoczności w swoich środowiskach lokalnych, a także w ujęciu europejskim.

Nasi partnerzy:

 • Organizacja L.E.A.R.N Institute z Francji
 • Organizacja Make a Circle z Włoch

Nie możemy się już doczekać! Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage na Facebooku oraz konta na Instagramie w celu uzyskania dalszych informacji ;)!

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Skip to content