Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnościami bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 lat, zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. W ramach projektu wesprzemy je w uzyskaniu zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy, poprzez włączenie społeczne i objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
– Wsparcie indywidualne i grupowe
– Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
– Indywidualne spotkania z psychologiem
– Trening kompetencji i umiejętności społecznych
– Szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje lub kompetencje (stypendium szkoleniowe)
– Staże zawodowe (stypendium stażowe)
– Pośrednictwo pracy
– Zatrudnienie wspomagane wraz ze wsparciem trenera pracy

Projekt jest realizowany przez Lanua Investments Poland sp. z o.o. wraz z Partnerem Projektu Stowarzyszeniem Youth Human Impact w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Skip to content