Od 29 sierpnia do 5 września 2022 roku prowadziliśmy międzynarodową wymianę młodzieży pt. „Loosen Up!” w Łomży.

Naszym głównym celem było przedstawienie sposobów na radzenie sobie ze stresem, lękiem, zapoznanie Uczestników z różnymi ćwiczeniami oddechowymi oraz uspokajającymi. Ponadto, dzięki temu projektowi chcieliśmy uświadomić młodym ludziom, jak ważne jest utrzymanie zdrowego balansu między pracą a życiem prywatnym.

W ramach projektu odbyły się między innymi zajęcia z jogi i stretchingu, ćwiczenia dotyczące regulacji oddechu, warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem oraz wyprawa kajakowa, jak również wieczorki kulturowe organizowane przez uczestników z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Polski, Czech i Holandii.

Podczas projektu dowiedzieliśmy się:

 • czym jest stres i zagrożenia psychospołeczne związane z pracą;
 • Jakie są techniki relaksacyjne i oddechowe? Jak możemy je wprowadzić w życie?
 • Jak działa Joga i dlaczego powinniśmy się z nią zapoznać;
 • Co Europejscy pracownicy myślą o stresie związanym z pracą?
 • Jaka jest skala problemu stresu wśród młodych ludzi?
 • Co to jest zarządzanie stresem i jak można w praktyce stosować je w codziennym życiu

Cele projektu były to między innymi:

 • przekazanie uczestnikom informacji na temat radzenia sobie ze stresem
 • poznanie źródeł stresu w Twoim życiu i próba racjonalizacji tych sytuacji
 • stworzenie broszury o stresie, sposobach radzenia sobie z nim i wskazówkach na temat równowagi między życiem a pracą
 • zapoznanie uczestników z różnymi technikami relaksacyjnymi
 • zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wśród uczestników
 • otwarcie na różnorodność kulturową Europy
 • zwiększenie świadomości uczestników na temat zagrożeń związanych z długotrwałym stresem
 • zwiększanie świadomości ekologii dzięki otaczaniu się naturą
 • rozbudzenie chęci aktywnego spędzania wolnego czasu
 • promowanie utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Patronatem medialnym wydarzenie objęło Polskie Radio Białystok oraz Radio5.

Partnerami projektu były organizacje:

Euro Muévete – Hiszpania

Maek APS – Włochy

Spolek ActiTmel.Cz – Czechy

Alexandretta Youth Association -Turcja

Stichting yEUth – Holandia

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.