Od 29 sierpnia do 5 września 2022 roku w Łomży prowadziliśmy międzynarodową wymianę młodzieży pt. „Loosen Up!”.

Głównym celem wymiany było przedstawienie sposobów na radzenie sobie ze stresem, lękiem, zapoznanie uczestników z różnymi ćwiczeniami oddechowymi oraz uspokajającymi. Projekt miał uświadomić młodym ludziom, jak ważne jest utrzymanie zdrowego balansu między pracą a życiem prywatnym.

W ramach projektu odbyły się między innymi zajęcia z jogi i stretchingu, ćwiczenia dotyczące regulacji oddechu, warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem oraz wyprawa kajakowa, jak również wieczorki kulturowe organizowane przez uczestników z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Polski, Czech i Holandii.

Podczas projektu uczestnicy dowiedzieli się:

  • czym jest stres i zagrożenia psychospołeczne związane z pracą;
  • Jakie są techniki relaksacyjne i oddechowe? Jak możemy je wprowadzić w życie?
  • Jak działa Joga i dlaczego powinniśmy się z nią zapoznać.
  • Co Europejscy pracownicy myślą o stresie związanym z pracą?
  • Jaka jest skala problemu stresu wśród młodych ludzi?
  • Co to jest zarządzanie stresem i jak można w praktyce stosować je w codziennym życiu.

Celem projektu było przekazanie uczestnikom informacji na temat radzenia sobie ze stresem, poznanie jego źródeł i próba racjonalizacji stresu oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z długotrwałym napięciem.

Powstała również broszura informacyjna zawierająca sposoby i wskazówki jak zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, a także techniki relaksacyjne, sposoby na ciekawe spędzenie wolnego czasu na łonie natury.

Projekty na temat ekologii i balansu między pracą a życiem prywatnym są bardzo ważne i cieszymy się, że tyle młodych ludzi jest nimi zainteresowanych. Jest to doskonała okazja nie tylko na poszerzenie swoich horyzontów ale także na udoskonalenie zdolności językowych oraz otwarcie na różnorodność kulturową Europy.

Patronatem medialnym wydarzenie objęło Polskie Radio Białystok oraz Radio5.

Partnerami projektu były organizacje:

Euro Muévete – Hiszpania

Maek APS – Włochy

Spolek ActiTmel.Cz – Czechy

Alexandretta Youth Association -Turcja

Stichting yEUth – Holandia

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content