Uczestnicy stworzyli w ramach projektu ciekawą publikację podsumowującą zdobytą wiedzę. Tworzyli ją od początku do końca – od wyboru tematów po edycję.
Pierwszy raz w naszym Stowarzyszeniu zajęliśmy się tą tematyką. Na pewno nie ostatni! Ponadto docierają do nas słuchy, że niektórzy uczestnicy tego projektu nadal korzystają z zebranej w niej wiedzy i korzystają z rozwiązań opisanych w poniższych artykułach: techniki oddechowe, medytacja wizualizacja i afirmacja…

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją! 🙂

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content