Przebieg projektu

W ramach projektu Leadership Lab, który odbył się w dniach 19 – 26 marca 2024, uczestniczki miały unikalną możliwość zagłębienia się w świat kobiecego liderstwa, odkrywając jego aspekty zarówno w kontekście indywidualnym, jak i grupowym.

Projekt ten stworzył przestrzeń do międzykulturowej wymiany i aktywnej partycypacji obywatelskiej, zachęcając do integracji z wartościami europejskimi.

Wykorzystując metody edukacji nieformalnej, skupiliśmy się na analizie inspirujących przykładów kobiet-liderów. Te historie stały się bazą dla wymiany doświadczeń i poglądów, ułatwiając uczestniczkom projektu nawigację w międzykulturowym środowisku.

Czego się nauczyliśmy?

Różnorodne warsztaty pozwoliły na rozwój kompetencji miękkich, takich jak asertywność, pewność siebie i umiejętność efektywnej organizacji pracy. Dzięki interaktywnym zajęciom zespołowym, uczestniczki miały okazję do eksperymentowania z różnymi rolami w grupie i zrozumienia mechanizmów rządzących dynamiką zespołową.

Projekt ten miał również na celu wprowadzenie uczestniczek w świat nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak Kahoot, Actionbound czy Chat GPT. Te innowacyjne metody nie tylko wzbogaciły proces przekazywania wiedzy, ale także zwiększyły efektywność pracy i uczenia się.

Kulminacyjnym momentem projektu było stworzenie serii pięciu filmów poświęconych liderstwu kobiet. Praca nad filmami umożliwiła uczestniczkom kreatywne podejście do edukacji i rozwoju osobistego. Również praca w międzynarodowych zespołach uwydatniła wartość współpracy międzykulturowej, pokazując, jak różnorodność może stanowić źródło siły i inspiracji.

Podstawowe informacje dotyczące projektu

Data: 19–26.03.2024

Miejsce: Tykocin

Rodzaj mobilności: Youth Exchange

Liczba uczestników: 30

Organizacja uczestniczącaKraj
Youth Human Impact
Associaction Level Up International
Creative Youth Academy
Global Next
Asociata Tomorrow Hub
3D Friends
Polska
Macedonia Pólnocna
Turcja
Serbia
Rumunia
Łotwa

Główne cele projektu:

  • Zaangażowanie kobiet w tworzenie serii filmów o kobiecym liderstwie.
  • Zwiększenie wiedzy o liderstwie kobiet wśród uczestniczek i ich otoczenia.
  • Rozwój cech liderskich, umiejętności obywatelskich i miękkich uczestniczek.
  • Promowanie innowacyjnych narzędzi i metod edukacji.
  • Tworzenie przestrzeni do międzynarodowej edukacji dla młodych uczestniczek.
  • Promowanie wartości europejskich i aktywnego obywatelstwa.

Galeria

Skip to content