Krótko o projekcie

Bycie liderem wcale nie jest takie łatwe. Zwłaszcza, gdy jest się kobietą w świecie pełnym mężczyzn.

Postanowiliśmy zaadresować ten problem i stworzyliśmy projekt Leadership Lab, który w dniach 19 – 26 marca 2024 zrzeszy grono młodych kobiet, chcących zdobyć i wzbogacić swe umiejętności przywódcze.

W ramach projektu Leadership Lab uczestniczki będą miały wyjątkową okazję zgłębienia świata kobiecego liderstwa, odkrywając jego różnorodne aspekty zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. 

Projekt ten stwarza przestrzeń do międzykulturowej wymiany i aktywnego uczestnictwa obywatelskiego, promującą integrację z europejskimi wartościami.

Korzystając z metod edukacji nieformalnej, rozwiniemy kompetencje miękkie, takie jak asertywność, pewność siebie oraz umiejętność efektywnej organizacji pracy. 

Dzięki interaktywnym zajęciom zespołowym, uczestniczki będą miały okazję eksperymentować z różnymi rolami w grupie, zrozumieć dynamikę zespołową i współpracować.

Kulminacyjnym momentem projektu będzie stworzenie serii pięciu filmów poświęconych liderstwu kobiet. 

Czekajcie na efekty. 😊

Planowane rezultaty

GŁÓWNY CEL:

  • Zaangażowanie kobiet w tworzenie serii filmów o liderstwie kobiet (5 filmów).
  • Zwiększenie wiedzy o liderstwie kobiet wśród uczestniczek i osób w ich otoczeniu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Rozwój cech liderskich wśród uczestniczek, takich jak organizacja pracy, pewność siebie, asertywność, zarządzanie zespołem.
  • Wzrost postaw obywatelskich wśród uczestników projektu.
  • Wzrost umiejętności miękkich wśród uczestniczek.
  • Rozwój postaw przedsiębiorczych uczestniczek.
  • Nauka narzędzi edukacyjnych i metod, takich jak digitalizacja zasobów, aplikacje Actionbound, Formularze Google, Chat GPT, Kahoot.
  • Promowanie wartości europejskich, aktywne uczestnictwo w aktywnym obywatelstwie europejskim oraz zwiększenie świadomości europejskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Skip to content