Wymiana odbyła się we Florencji. Ogólnym celem projektu
zorganizowanego przez organizacje ICSE&co było zapobieganie wejścia
młodzieży do grupy NEET, zwiększenie poczucia inicjatywy i
przedsiębiorczości oraz rozbudzenie w uczestnikach poczucia własnej
wartości i pewności siebie.

Skip to content