Projekt „We are all creative” to partnerstwo strategiczne między Stowarzyszeniem Youth Human Impact, organizacją ”EuroMuevete” z Hiszpanii oraz „I Bravi Ragazii” z Włoch. Głównym tematem jest edukacja pracowników organizacji oraz ich uczestników z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych oraz pokazywanie osobom w wieku 50+, że warto aktywnie korzystać z dobrodziejstw kultury.

W czerwcu ubiegłego roku w ramach tego międzynarodowego projektu grupa dorosłych z Hiszpanii, Polski oraz Włoch spotkała się w Messinie na magicznej Sycylii, by wspólnie wziąć udział w pierwszym prowadzonym przez nas projekcie skierowanym do osób dorosłych.

Przez ponad tydzień nasi uczestnicy (pracownicy młodzieżowi) brali udział w warsztatach poświęconych angażowaniu osób dorosłych w działania kulturalne lokalnej społeczności. Warsztaty miały różne formy – poprzez edukację na temat dostępnych internetowych narzędzi i platform do kreatywnego spędzania czasu wolnego, aż po warsztaty z organizowania przez os. dorosłe wydarzeń o charakterze kulturalnym z użyciem nowoczesnych form wypowiedzi artystycznych: muzycznych, teatralnych i wizualnych.

Podczas tego typu sesji, realizowane były założenia projektu takie jak to, że pracownicy organizacji pozarządowych lub też pracujące nie tylko brały udział w wydarzeniach kulturalnych ale też wykorzystywały swoją kreatywność do ich tworzenia.

Kolejnym założeniem jest nauczenie osób dorosłych z 3 krajów partnerskich (Polski, Włoch i Hiszpanii) tworzenia i organizowania wydarzeń o charakterze artystycznym – przedstawień teatralnych, festiwali muzycznych, wystaw fotograficznych w swoich społecznościach lokalnych, a także włączenie dorosłych w życie kulturalne za pomocą kreatywności i sztuki.

Najbliższe spotkanie w ramach projektu odbędzie się w Hiszpanii – podczas tego zjazdu zaproszeni do udziału pracownicy młodzieżowi z organizacji partnerskich będą uczyć się sztuk wizualnych i tego, jak efektywnie i ciekawie można przeprowadzić wystawę, festiwal czy przedstawienie teatralne, wykorzystując do tego wyobraźnię i najnowsze nowinki technologiczne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content