Ile trzeba zjeść czekolady, by pobudzić swoją kreatywność? Nowy edukacyjny projekt Erasmus+ na horyzoncie! W tym tygodniu w Łomży (już od 7 lipca!) rozpoczynamy kolejny międzynarodowy projekt edukacyjny na temat kreatywności, myślenia wizualnego oraz flippowania pt. „Design. Think. Create”.

Projekt będziemy realizować we współpracy z:

🔹Hiszpanią – Euro Muevete

🔹Grecją – EUphoria Youth Lab

🔹Szwecją – Coconut Sweden

🔹Rumunią – GEYC

🔹Bułgarią – @Active Bulgarian Society

🔹Włochami – Rising Stars

Myślenie wizualne, metody takie jak flipowanie, sketchnoting, graphic recording zyskują coraz większą uwagę, gdyż są niezwykle pomocnym narzędziem przyswajania informacji. Niestety, w obecnych czasach znajdujemy się pod stałą presją przyjmowania informacji i dlatego tak kluczowe są metody, które mogą ułatwić przetwarzanie i utrwalanie treści.

Dlatego nasi uczestnicy wezmą udział w warsztatach z m.i.n. sketchnotingu, flipowania, nauczą się wykonywać flipcharty i efektowane notatki używając podanej bazy znaków, która ułatwi im pracę w przyszłości, poznają techniki szybkiego rysowania za pomocą nagłówków, elementów czy postaci a także dowiedzą się jak zwizualizować informacje za pomocą kilku kształtów i jak dobierać kolory.

Jakie są cele projektu?

  • Zwiększenie wiedzy uczestników projektu w dziedzinie visual thinking, flipowania, sketchnotingu, graphic recording;
  • Zdobycie umiejętności tworzenia skutecznych prezentacji z wykorzystaniem technik myślenia wizualnego, uczestnicy stworzą własne prezentacje na flipchartach
  • Podwyższenie efektywności przeprowadzania kursów, projektów, szkoleń, prezentacji, materiałów edukacyjnych poprzez wykorzystywanie kreatywnych technik wizualnego myślenia zwiększających zaangażowanie odbiorców o 90%
  • Podniesienie poziomu współpracy z młodzieżą poprzez uatrakcyjnienie przygotowanych materiałów i działań;
  • Nauka efektywnego stosowania obrazu i treści, by lepiej przyswajać, przetwarzać, utrwalać i odtwarzać informacje;
  • Poznanie technik szybkiego rysowania za pomocą nagłówków, elementów, postaci, jak zwizualizować informacje za pomocą kilku kształtów i jak dobierać kolory; -Uczestnicy nauczą się jak przygotować materiały do skutecznej burzy mózgów i łączenia wielu pomysłów;
  • Stworzenie banku ikon z różnych dziedzin przydatnych do tworzenia notatek wizualnych
  • Poznanie różnorodności kulturowej w krajach organizacji partnerskich, uczestnicy wykonają sketchnotkę na flipcharcie przedstawiającą ich kraje;
  • Obsługa programu Canva i innych darmowych aplikacji oraz narzędzi usprawniających tworzenie notatek wizualnych;
  • Zwiększenie poziomu umiejętności cyfrowych i kreatywności wśród uczestników;

Jeśli brzmi to dla Was intrygująco, czekajcie na więcej informacji! 😉

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content