Projekt, który miał miejsce w Danii. W trakcie
warsztatów i wykładów uczestnicy stworzyli strategie komunikacyjną
mającą a celu wzmocnienie rozpoznawalności edukacji nieformalnej wśród
grup interesu. Podzielone one zostały na 6 segmentów: rynek pracy,
przedstawiciele edukacji formalnej, decydenci (politycy), rodzice, młodzi
ludzie oraz inne grupy opiniotwórcze np. przedstawiciele mediów.

Skip to content