Już niedługo rusza nasz kolejny projekt – „Join in & be involved”. Tym razem skupimy się na promocji wolontariatu. W czerwcu, w mieście Mikołaja Kopernika, będziemy inspirować młodych ludzi do działania!

W Polsce odsetek osób działających jako wolontariusze to jedynie 9%. Dla porównania średnia w Europie to 32%, we Francji to 29%, a w Hiszpanii 17%. Szczególnie źle pod tym względem wypada Toruń, dlatego to właśnie tutaj spotka się młodzież z całego świata, aby rozmawiać i promować działania wolontariackie. Na terenie całej Polski, ale szczególnie w Toruniu, wzrasta stale odsetek osób NEET (ang. not in employment, education or training). Chcemy temu przeciwdziałać i pokazać, że dobrze jest być wolontariuszem! Wraz z naszymi partnerami z Włoch, Bułgarii, Słowacji, Francji i Hiszpanii będziemy pobudzać młodzież do tworzenia inicjatyw oraz inspirować do działania na rzecz lokalnych społeczności. Wymiana młodzieżowa odbywać się będzie w ramach programu Erasmus +.


Projekt rozpocznie się 11 czerwca 2021 roku i już niebawem będziecie mogli dowiedzieć się o nim więcej! Informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Cele projektu:

  • wiedza na temat teoretycznych podstaw wolontariatu;
  • możliwość zorganizowania i przeprowadzenia akcji charytatywnej;
  • wiedza na temat rzeczywistego znaczenia włączenia do działalności  społecznej wszystkich młodych ludzi o mniejszych szansach;
  • rozwój i praktyka umiejętności analitycznych, krytycznego ducha, znajdowania rozwiązań i podejmowania decyzji.

Nie możemy się doczekać!

Skip to content