Wolontariat często bywa postrzegany jako nieopłacalny, nudny czy zbyt wymagający. W odpowiedzi na to wraz z naszymi partnerami stworzyliśmy projekt „Join in & be involved”. Młodzież biorąca w nim udział obaliła te stereotypy i na własnej skórze doświadczyła korzyści, jakie płyną z bycia wolontariuszem.

Od 11 do 18 czerwca 2021 roku w Toruniu 30 uczestników z Włoch, Bułgarii, Słowacji, Francji, Hiszpanii i Polski wspólnie pogłębiało swoją wiedzę na temat wolontariatu. Skupiliśmy się na pracy z młodzieżą NEET (ang. not in employment, education or training) czyli taką, która w młodym wieku nie jest zaangażowana w żadną formę zatrudnienia lub kształcenia. Szczególnie dla tej grupy wolontariat może być świetną okazją do zdobycia doświadczenia, które później mogą wykorzystać w pracy zawodowej.

Uczestnicy projektu podczas warsztatów „Jak zostać kandydatem na wolontariusza Europejskiego Korpusu Solidarności?” dowiedzieli się, jak stawiać pierwsze kroki w działalności wolontariackiej w tym programie oraz jako wykorzystać jego możliwości, aby aktywnie realizować swoje pasje. Odbyło się również spotkanie z Bartoszem Szczepaniakiem, ekspertem z EUROPE DIRECT Toruń, podczas którego młodzież zapoznała się z ofertą wolontariatów zagranicznych, staży, miejsc pracy oraz możliwości, jakie oferuje Unia Europejska młodym ludziom.

Oprócz poszerzania swojej wiedzy, na uczestników czekały też inne ciekawe aktywności. Jednym z punktów wymiany była gra miejska w centrum Torunia. Młodzież miała do wykonania szereg różnych zadań – przeprowadzenie wywiadu z mieszkańcami miasta na temat ich doświadczeń z wolonariatem czy nauczenie przechodniów wybranego tańca i przybicie im piątki na koniec! Ponadto, każdy uczestnik miał szansę na sprawdzenia swoich sił w tworzenie projektu. Międzynarodowe grupy mogły wybrać własny temat, formę i sposób realizacji swojego pomysłu. Musieli zastanowić się, co chcą osiągnąć oraz jak i gdzie promować swoją inicjatywę. Na koniec swoimi dokonaniami podzielili się z innymi uczestnikami.

W trakcie warsztatów uczestnicy przeczesywali Internet w poszukiwaniu informacji na temat inicjatyw wolontariackich w ich krajach. Dzięki temu, po powrocie do domu, będą mogli wykorzystać zebraną wiedzę w praktyce.

Cele projektu:

  • zdobycie informacji na temat teoretycznych podstaw wolontariatu;
  • zgłębienie wiedzy na temat rzeczywistego znaczenia włączenia do działalności społecznej wszystkich młodych ludzi o mniejszych szansach;
  • rozwój i praktyka umiejętności analitycznych, krytycznego myślenia, znajdowania rozwiązań i podejmowania decyzji;
  • doskonalenie sposobów komunikowania się i współpracy w środowisku wielokulturowym.

Organizacje partnerskie:

  • The Rising Stars – Włochy
  • SDRUZHENIE WALK TOGETHER – Bułgaria
  • United Youth Spirit – Słowacja
  • EuroMuevete – Hiszpania
  • Parcours le monde – Sud Est– Francja

Oto kilka zdjęć z przebiegu projektu. Nie możemy doczekać się kolejnych takich spotkań!

Podczas projektu współpracowaliśmy z organizacją Europe Direct Toruń.

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Skip to content