Trzyetapowe wydarzenie organizowane w Warszawie. Celem projektu było przyswojenie wiedzy merytorycznej z zakresu przedsiębiorczości i polityki. Projekt miał zainspirować młodych ludzi do  podejmowania inicjatyw w ich społecznościach lokalnych. W trakcie projektu zostały zorganizowane szkolenia i debaty polityczne.

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Skip to content