Co to jest mikroagresja? Cytujac Leopolda Staffa „ te wszystkie drobne rzeczy, z których każda rani i kaleczy”. Mikroagresja to jedno z zagadnień poruszonych podczas warsztatów w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży „I’m only human” prowadzonej w Gdyni w dniach 6 – 13 września 2022 r.

Mikroagresja to są to takie zachowania i wypowiedzi, które sprawiają, że osoba, do której są adresowane czuje się ignorowana, pomijana czy poniżana. To codzienne komentarze, pytania, żarty, sposób zwracania się, najczęściej nieświadomy, ale nacechowany pewnym rodzajem wyższości wynikającej z przynależności do grupy większościowej. Często są one odbiciem stereotypów, potwierdzając przekonanie, o tym, co typowe, wartościowe i “normalne”.

Oprócz wspomnianej mikroagresji, głównymi zagadnieniami projektu „I’m only human” były:

  • ciałopozytywność – to szeroki ruch społeczny uznający, że każdy człowiek powinien mieć pozytywne wyobrażenie o własnym ciele oraz zwracający uwagę na sposoby, w jaki społeczeństwo prezentuje i postrzega cielesność;
  • społeczna rola kobiet i mężczyzn – jak społeczeństwo postrzega i dywersyfikuje aspekty życia jednostki, a także stereotypizuje płcie;
  • równość i tolerancja – jak należy rozumieć równość szans, tolerancję i poszanowanie praw człowieka;

Dużym zainteresowaniem cieszył się seans filmowy, na którym zaprezentowane zostały różne filmy na temat praw człowieka, agresji oraz tolerancji i szacunku.

Jednym z popularniejszych zadań warsztatowych była „zabawa” w teatr, która posłużyła do wywiązania się dyskusji na temat roli płci w społeczeństwie, w którym żyjemy. Uczestnicy mieli za zadanie odegrać scenki teatralne, które pokazywałyby utarte stereotypy, a także wybrać książkę, mit, legendę i zmienić w nich płeć głównego bohatera/bohaterki.

Odbyły się również wieczorki kulturowe, które są okazją do przekazania zwyczajów, kultury różnych krajów europejskich, których reprezentanci wzięli udział w projekcie, takich jak Bułgaria, Hiszpania, Polska, Portugalia i Grecja.

Partnerami projektu byli:

-Active Bulgarian Society z Bułgarii,

-Somos Europa z Hiszpanii

-Inspira – Intervencao juvenil e ambiental z Portugalii

-EUphoria Organization z Grecji.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content