Czy znacie pojęcie mikroagresji? Lub ciałopozytywności? Jeśli nie, to ten projekt jest dla Was! Z racji tego, iż nie każdy zna powyższe pojęcia, nasze Stowarzyszenie przygotowało projekt, podczas którego zapoznamy się z nimi bliżej.

Jednym z zagadnień warsztatowych będzie zapoznanie się z pojęciami mikroagresji, ciałopozytywności i społecznych ról płciowych, a także równości płci. Projekt będzie miał miejsce w Gdyni od 6 do 12 września 2022 roku.

Jesteście zainteresowani?

Uczestnicy warsztatów zadadzą sobie nawzajem m.in. pytania takie jak:

-Czym jest mikroagresja?

-Czemu i gdzie występuje?

-Jak NIE być mikroagresywny?

-Jak zaakceptować siebie i innych?

-Czym tak naprawdę jest ciałopozytywność?

-Co to znaczy być „prawdziwą kobietą” i „prawdziwym mężczyzną”?

W ramach zajęć odbędzie się także festiwal filmowy, który przybliży omawiane wyżej wątki, a także będzie podstawą do dyskusji na powyższe tematy.

Podczas projektu odbędą się dyskusje, debaty, praca w grupach, gry edukacyjne, a także będzie wykorzystana metoda „world cafe”. W poznaniu kultury innych europejskich krajów pomogą zorganizowane przez uczestników wieczory kulturowe, gdzie zaprezentowane zostaną fakty i ciekawostki na temat zwyczajów, jedzenia, religii, muzyki i tańców krajów partnerskich, którymi są: Bułgaria, Hiszpania, Portugalia i Grecja.

Już niedługo podamy Wam więcej szczegółów!

Projekt jest realizowany jako międzynarodowy projekt edukacyjny („Youth Exchange”) w ramach współpracy z Erasmus+.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content