Jak sprawdzić, czy jesteś mikroagresywny? Wystarczy prosty test: czy kiedyś spytałeś/spytałaś kobietę z Twojego otoczenia: „Co ty taka zła jesteś, okres masz?” – i tyle, jeśli odpowiedź jest twierdząca, to TAK, byłeś/aś mikroagresywny.

Mikroagresja to codzienne, powtarzające się komentarze, pytania, działania osób wokół nas, mające za zadanie deprecjonować, ośmieszyć lub zwrócić uwagę na problem, który nas dotyczy. Szkodliwość mikroagresji polega na wykorzystaniu stereotypów, zazwyczaj grup marginalizowanych – kobiet, osób mających kolczyki, tatuaże czy też pochodzących z rejonów dotkniętych wykluczeniem społecznym, gospodarczym, ekonomicznym, telekomunikacyjnym.

Mikroagresja była jednym z zagadnień poruszonych podczas warsztatów w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży „I’m only human” prowadzonej w Gdyni w dniach 5 – 12 września 2022 r.

Oprócz niej, głównymi zagadnieniami były:

-ciałopozytywność

-społeczna rola kobiet i mężczyzn

-równość płci

-tolerancja

W ramach warsztatów odbył się festiwal filmowy, na którym zaprezentowane zostały różne filmy na temat praw człowieka, agresji oraz tolerancji i szacunku.

W ramach warsztatów uczestnicy pisali również listy do siebie z przeszłości – w jednym z nich opisywali swoje osiągnięcia, porażki oraz co by zmienili w wydarzeniach z naszej przeszłości, natomiast w innym dziękowali sobie za wykorzystane szanse, możliwości i zdolności, które posiedli w drodze nauki.

Innym zadaniem warsztatowym była „zabawa” w teatr, która posłużyła do wywiązania się dyskusji na temat roli płci w społeczeństwie, w którym żyjemy. Uczestnicy mieli za zadanie odegrać scenki teatralne, które pokazywałyby utarte stereotypy, a także wybrać książkę, mit, legendę i zmienić w nich płeć głównego bohatera/bohaterki.

Dzięki międzynarodowej wymianie młodzieży, uczestnicy mogli również zapoznać się z kulturą innych krajów takich jak Bułgaria, Hiszpania, Polska, Portugalia i Grecja.

Partnerami projektu byli:

Active Bulgarian Society z Bułgarii,

Somos Europa z Hiszpanii

Inspira – Intervencao juvenil e ambiental z Portugalii

EUphoria Organization z Grecji.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content