W tym krótkim podręczniku przedstawiamy pomysły projektowe stworzone przez uczestników projektu wymiany młodzieży „But first, solidarity” podczas warsztatów design thinking. Każdy z nich jest bezpośrednio powiązany z jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zachęcamy do przejrzenia oraz inspirowania się !

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Skip to content