Uczestnicy poprzez aktywności i konkretne działania szukali odpowiedzi na pytania kluczowe w pracy lidera: Co to znaczy być liderem młodzieży, jak lider młodzieży wpływa na kształtowanie się młodych ludzi, rola edukacji pozaformalnej w pracy lidera.

Kiedy: 2018 r.

Kraje partnerskie: Czech Republic, France, Lithuania, Latvia, Bulgaria, Romania, Italy, Greece, Germany, Spain, Portugal.

Cele:

✓ Zwiększenie wiedzy uczestników na temat roli edukacji pozaformalnej w pracy youth leadera,

✓ Wyposażenie lidera w kompetencje (competences for facilitation) i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania jego pracy,

✓ Zwiększenie wiedzy liderów młodzieżowych na temat możliwości rozwoju jakie mogą proponować swoim podopiecznym,

✓ Zapoznanie liderów młodzieżowych z rodzajami kompetencji (np. Youthpass Key Competences),

✓ Umożliwienie liderom młodzieżowym z krajów partnerskich dyskusji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.