Co to znaczy być liderem? Jak lider młodzieży wpływa na kształtowanie się młodych ludzi? Jaką rolę pełni edukacja pozaformalna w pracy lidera? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy projektu Future Leaders.

Między 4 a 9 września 2018 roku młodzież z Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugali, Rumunii, Włoch, Łotwy i Polski spotkała się w Olsztynie, aby odbyć szkolenie jak być liderem młodzieżowym. Rola ta jest często pomijana i ciężko znaleźć studia czy warsztaty, które pomogą w przygotowaniu się do niej. Jest ona jednak bardzo ważna. Młody człowiek potrzebuje osoby, która wskaże mu drogę, zainspiruje czy pomoże w znalezieniu odpowiedniej ścieżki.

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w szkoleniach, które pomogły im zdobyć konkretną wiedzę i narzędzia do pełnienia w przyszłości roli lidera młodzieżowego z należytą sumiennością i odpowiedzialnością. Brali udział w zajęciach podczas, których zdobyli konkretne umiejętności jak np. planowanie budżetu, zarządzanie projektem, kierowanie grupą czy opracowywanie ścieżki rozwoju dla młodego człowieka. Ponadto projekt promował program Erasmus+ i wszystkie korzyści, które płyną z pracy w ramach tegoż programu. Młodzież miała szansę skonfrontować swoje poglądy na tematy takie jak: czym jest youth working, co to znaczy być dobrym liderem oraz jakie znaczenie mają na rynku pracy kompetencje miękkie i edukacja pozaformalna. Wymiana międzynarodowa pozwoliła wyjść im poza schematy, które poznali w ojczyźnie i spojrzeć na dane problemy z innej perspektywy.

Cele:

  • Zwiększenie wiedzy uczestników na temat roli edukacji pozaformalnej w pracy youth leadera;
  • Wyposażenie lidera w kompetencje (competences for facilitation) i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania jego pracy;
  • Zwiększenie wiedzy liderów młodzieżowych na temat możliwości rozwoju jakie mogą proponować swoim podopiecznym;
  • Zapoznanie liderów młodzieżowych z rodzajami kompetencji (np. Youthpass Key Competences);
  • Umożliwienie liderom młodzieżowym z krajów partnerskich dyskusji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Skip to content