EDUreformowalni to inicjatywa mająca na celu zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie dobrego systemu edukacji. Chcemy umożliwić dialog, dzięki któremu młodzi ludzie zaprezentują decydentom i politykom swoje stanowisko odnośnie ostatnio wprowadzonej reformy edukacji oraz przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat sytuacji wewnątrz państwa.

Kiedy: I etap: 05-08.04.2018 r.    II etap: 24-27.05.2018 r.

Do kogo: Wiek 16-23, osoby zainteresowane szeroko pojętą edukacją

Partnerzy projektu: Partnerzy: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Europejska Akademia Dyplomacji, Forum Młodych Dyplomatów, Erasmus+

Cele projektu:

✓ Zrozumienie przez młodych ludzi  zasad działania systemu edukacji

✓ Zaangażowanie decydentów do dialogu  z młodzieżą na temat systemu edukacji

✓ Promowanie aktywności obywatelskiej i angażowania się w sprawy obywatelskie

✓ Rozwój umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów, sztuki debatowania, sporządzania podsumowań i sprawozdań z wykonanych zadań.

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Skip to content