EduReformowalni to projekt społeczny zainicjowany przez stowarzyszenie Youth Human Impact, który miał na calu poznanie nowej reformy edukacji i nawiązanie dialogu pomiędzy politykami różnych partii politycznych a polską młodzieżą. Do udziału zaprosiliśmy 40 młodych osób z całej Polski, którym zależało  na aktywnym uczestnictwie w rozwoju edukacji w Polsce i zaangażowaniu w rozwój lokalny.

Przedsięwzięcie było podzielone na 3 etapy.  W pierwszym uczestnicy wzięli udział w warsztatach z wystąpień publicznych z Zuzanną Mazurek – członkiem i rzecznikiem prasowym International Coach Federation (ICF). Podczas spotkania z Maciejem Gutowskim – członkiem Studencko – Doktoranckiego Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego UKSW, młodzież zdobyła praktyczne umiejętności prowadzenia rozmów z politykami i przeprowadzania debat oksfordzkich.

Drugi etap polegał na wykorzystaniu zdobytej wiedzy, przeprowadzeniu debat w szkołach
i zaangażowaniu polityków, nauczycieli  i uczniów do rozmów o edukacji. Uczniowie debatowali m. in. na takie tematy jak: „Prace domowe nie wnoszą nic do rozwoju uczniów”, „Studia – jedyna droga do sukcesu”, czy „Szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. Debaty zostały przeprowadzone w Warszawie, Białymstoku, Białej Podlaskiej, Gdańsku i Łomży.

Trzeci etap był zwieńczeniem całego projektu. Dawał on możliwość spotkania z politykami i dyskusji z posłami tworzącymi system edukacji w Polsce. 9 czerwca w Warszawie odbyły się debaty „Nowa reforma – przełom w edukacji Polaków”, w której uczestniczyli Europoseł Julia Pitera (PO), Poseł Katarzyna Lubnauer (.Nowoczesna) i Jerzy Kotlęga (SLD). Na temat „Przedsiębiorczości w polskiej szkole” wypowiadali się Poseł Elżbieta Stępień  (.Nowoczesna) i Jerzy Kotlęga (SLD). Młodzież miała możliwość również spotkać się z niezwykle charyzmatyczną Poseł Kingą Gajewską (PO) i porozmawiać o kierunku, w którym zmierza polska edukacja. Debaty zostały przeprowadzone przez Konrada Kiliana (Członka Zarządu Polska Debatuje) i Arkadiusza Szymanka (Wiceprezesa Fundacji Nowy Głos).

Projekt został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Partnerami projektu byli: Europejska Akademia Dyplomacji, Forum Młodych Dyplomatów, Polska Debatuje, Centrum Debaty Publicznej, Twister Catering, MaVie – planner finansowy.
Partnerzy medialni: dlastudenta.pl, dlamaturzysty.pl.
Projekt został współfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Fot. Sławomir Początek

Skip to content