Myślenie wizualne, metody takie jak flipowanie, sketchnoting, graphic recording zyskują coraz większą uwagę, gdyż są niezwykle pomocnym narzędziem przyswajania informacji. I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić międzynarodowe grono trenerów oraz pracowników młodzieżowych na międzynarodowy projekt edukacyjny „Design. Think. Create” w Łomży (7-16 lipca 2023), aby zapoznać ich z nowoczesnymi i efektywnymi metodami pracy z młodzieżą. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W obecnych czasach znajdujemy się pod stałą presją przyjmowania informacji i dlatego tak kluczowe są metody, które mogą ułatwić przetwarzanie i utrwalanie treści. Wielu ekspertów przyznaje, że dzięki rozwojowi Internetu i mediów społecznościowych nasze społeczeństwo stało się społeczeństwem myślącym głównie za pomocą obrazów, które po prostu łatwiej nam zapamiętać. Poznanie metod, które zwiększą efektywność tworzenia materiałów edukacyjnych, projektów, prezentacji, kursów, pomogło uczestnikom w dalszej pracy, tym samym umożliwiło również nawiązanie przyszłego kontaktu z odbiorcami – młodzieżą: angażując ją w kreatywne myślenie, interesując przedstawianymi tematami, zwiększając efektywność przyswajania wszelkich treści i przekazując jej narzędzia, które umożliwią jej tworzenie efektywnych notatek.

Uczestnicy międzynarodowego projektu edukacyjnego „Design. Think. Create” wzięli udział w warsztatach z m.i.n. sketchnotingu, flipowania, nauczyli się wykonywać flipcharty i efektowane notatki używając podanej bazy znaków, która ułatwi im pracę w przyszłości. Poznali także techniki szybkiego rysowania za pomocą nagłówków, elementów, postaci, dowiedzieli się jak zwizualizować informacje za pomocą kilku kształtów i jak dobierać kolory.

Obecnie pojawia się coraz więcej cyfrowych treści, dlatego warto dostosować materiały edukacyjne pod współczesne wymagania. W unowocześnieniu i wzbogaceniu metod pracy odbiorcom projektu pomogły ćwiczenia poznane podczas kursu oraz techniki tworzenia wizualnych treści przedstawione przez warsztatowców.

Przedstawione techniki były proste i uniwersalne, łatwe do użycia w przyszłych działaniach warsztatowych, czy projektach: uczestnicy nauczyli się, jak przygotować materiały do skutecznej burzy mózgów i łączenia wielu pomysłów oraz jak przeprowadzać efektowane prezentacje. Poznali dziedzinę graphic recording oraz przydatne aplikacje przy tworzeniu treści wizualnych. Na koniec warsztatów wykonali również kreatywny projekt z użyciem nabytych umiejętności – stworzyli własne scenariusze warsztatów, które przydadzą im się w przyszłości.

Dzięki jego realizacji możliwe było pielęgnowanie współpracy międzynarodowej, zapoznanie uczestników z możliwościami oferowanymi przez Unię Europejską i wymiana dobrych praktyk oraz zasady “nauki przez całe życie”, jak również podnoszenia kwalifikacji oraz integrację społeczną, dzięki zaangażowaniu w projekt uczestników bez ograniczeń wiekowych. Dodatkowo projekt umożliwił podniesienie kompetencji osób z mniejszymi szansami – ograniczeniami geograficznymi, ekonomicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, kulturowymi.

Projekt „Design. Think. Create” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content