W dniach 12-20 sierpnia w Warszawie przeprowadziliśmy projekt międzynarodowej wymiany młodzieży pt. „But first, solidarity!”💚.

Przyjechało do nas łącznie 25 uczestników z pięciu krajów partnerskich – Hiszpanii, Czech, Niemiec, Bułgarii i Polski (ale tak naprawdę uczestnicy pochodzili także z wielu państw: Afganistanu, Indii, Kanady, Włoch, Rumunii, Azerbejdżanu i Turcji).

Głównym celem projektu było zapoznanie się z pojęciem zrównoważonego rozwoju oraz solidarności globalnej, dowiedzenie się czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju – Agenda 2030, jaką jest jej historia oraz motywy powstania oraz jak my, młodzi ludzie, możemy je wdrażać w naszym codziennym życiu.🗣 Uczestnicy omawiali realizację Celów w ramach polityk europejskich (Europejski Nowy Zielony Ład, Nowy Europejski Bauhaus) i integrowali się między sobą.

W ramach projektu odwiedziliśmy Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Podczas spotkanie dowiedzieliśmy się więcej o pracy Komisji Europejskiej, celach aktualnej polityki KE kierowanej przez Ursulę von der Leyen, możliwościach kariery dla młodych ludzi w instytucjach UE oraz różnych aspektach pracy w przedstawicielstwach KE w różnych krajach członkowskich.

Przed dwa dni projektu uczestniczyliśmy w warsztatach metodą design thinking, podczas których uczestnicy tworzyli pomysły na swoje inicjatywy lokalne wdrażające Cele, uczyli się tworzenia pomysłu na projekty i projektowania innowacji w odpowiedzi na potrzeby wcześniej zidentyfikowanych odbiorców, zarządzania ryzykiem w projektach oraz nowych technologii w zarządzaniu projektami.

Szczegółowe cele projektu:

  • zdobycie wiedzy przez uczestników o tym, czym jest zrównoważony rozwój, jaka jest historia i motywy stworzenia Celów Zrównoważonego Rozwoju przez ONZ – Agendy 2030
  • dyskusja nad tym, co oznacza globalna solidarność
  • dyskusja nad ideą Celów Zrównoważonego Rozwoju i ich podziału na płaszczyznę społeczną, ekonomiczną i środowiskową
  • przedstawienie i porównanie przez uczestników jak cele zrównoważonego rozwoju są implementowane w krajach partnerskich i w lokalnych społecznościach; jakie cele przede wszystkim są brane pod uwagę w tych krajach
  • dyskusja nad tym, jak przestrzeganie Celów może oddziaływać na nasze codzienne życie, tzw. przykłady z życia wzięte oraz jak młodzi ludzie mogą przyczynić się do promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju w codziennym życiu – rozwój umiejętności liderskich
  • stworzenie przez uczestników szczegółowych koncepcji projektów społecznych promujących/realizujących poszczególne Cele przy wsparciu i mentoringu w zakresie zarządzania projektami
  • poznanie przez uczestników interaktywnych i wirtualnych technologii i narzędzi pomocnych w realizacji własnych projektów społecznych
  • ukazanie, jak Unia Europejska realizuje Cele na płaszczyźnie polityki europejskiej (omówienie programów Europejski Zielony Ład, Nowy Europejski Bauhaus) oraz jak UE pomaga innym krajom w realizacji celów – programy humanitarne UE
  • stworzenie przestrzeni do integracji międzykulturowej uczestników poprzez zawarcie aktywności integracyjnych
  • zapewnienie aktywnego uczestnictwa uczestników projektu na każdym etapie implementacji projektu.

Partnerzy projektu:

Somos Europa z Hiszpanii

Y-PEER z Bułgarii

Spolek ActiTmel.cz z Czech

Zentrum für soziale Innovation z Niemiec.

W tym krótkim podręczniku przedstawiamy pomysły projektowe stworzone przez uczestników projektu wymiany młodzieży „But first, solidarity” podczas warsztatów design thinking. Każdy z nich jest bezpośrednio powiązany z jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zachęcamy do przejrzenia oraz inspirowania się!

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Skip to content