Już 12 sierpnia w Warszawie rozpoczynamy projekt międzynarodowej wymiany młodzieży dla 25 osób z 5 krajów partnerskich: Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Niemiec i Polski. Tematem będzie globalna solidarność i Cele Zrównoważonego Rozwoju!

Świat dookoła boryka się z mnóstwem problemów, globalnym ociepleniem, katastrofami klimatycznymi, kryzysami politycznymi, problemami w projektowaniu przestrzeni czy dostępu do edukacji.

Na szczycie w Nowym Jorku w 2015 r., przywódcy krajów członkowskich ONZ podpisując dokument “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” podjęli ambitne zobowiązanie do podjęcia działań na rzecz redukcji ubóstwa w jego wszystkich postaciach, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, podjęcia działań na rzecz równości szans, wspieranie praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatycznych, dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Dokument ten zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działań, które mają być osiągane przez wszystkie strony – rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sektor nauki i biznesu,  a także obywateli. Skupiają się one wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Stanowią one podstawę nowej Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata, uwzględniającej aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Na rzecz realizacji Celów może działać każdy, a młodzi ludzie mogą w przyszłości stać się ambasadorami i liderami na rzecz pozytywnych.

Więcej informacji o projekcie już wkrótce tutaj i na naszych social mediach!

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Skip to content