#Break the Mold to projekt realizowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Dotyczy on potrzebnych obecnie kompetencji oraz problemów, z jakimi mierzą się młodzi ludzie (maturzyści,studenci) wchodzący na rynek pracy. W ramach projektu realizowane były dwa typy działań: warsztaty dla młodzieży zakończone publikacją prezentującą ich wyniki oraz produkcja pełnometrażowego filmu edukacyjnego. Projekt realizowany był jesienią 2022 roku. Gotową publikację możecie pobrać niżej.

Wiemy, że temat wejścia w dorosłość, zdobycie pierwszej pracy, doświadczenia, przygotowań do pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej jest bardzo żywy, na rynku cały czas następuje rotacja, wchodzą na niego ludzie wyposażeni w szerokie kwalifikacje i jeszcze większe oczekiwania. Z naszej obserwacji otoczenia wynika również, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą co chcą robić, jakie mają talenty czy mocne strony, dlatego potrzebują wsparcia w tym temacie po to, by nie popełnić żadnego błędu. Obecnie jest bardzo dużo możliwości, z których można skorzystać – są biura doradztwa kariery, urzędy pracy, programy stażowe, studenckie ciała doradcze, organizowane są warsztaty, prelekcje, wykłady oraz konferencje na temat pracy i kariery. Natłok informacji może jednak spowodować, iż młodzi ludzie wcale nie wezmą tej bardziej profesjonalnej drogi pod uwagę i zamiast tego skupią się na sugestiach najbliższego otoczenia czyli rodziny i znajomych, co nie jest gwarantem sukcesu.

Na zakończenie projektu powstała publikacja prezentująca wyniki projektu, która zawiera wypowiedzi uczestników naszych warsztatów, a także gotowe scenariusze lekcji dotyczących ścieżki kariery młodych ludzi, które można przeprowadzić wśród różnych grup wiekowych.

Z wypowiedzi zaproszonych do udziału w filmie Ekspertek jasno wynika: młody człowiek musi być świadomy swojego otoczenia i powinien śledzić zmiany, które zachodzą na rynku pracy za sprawą postępu technologicznego, zmian ekonomicznych i gospodarczych, sytuacji politycznej w naszej części świata czy też nowego podejścia pracodawców w stosunku do pracowników, ponieważ są to tak zwane naczynia połączone, a każde jedno ognisko w tym łańcuchu ma wpływ na pozostałe.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy wykładowców, trenerów akademickich takich jak Pani dr. Małgorzata Godlewska z Uniwersytetu SWPS, doradców zawodowych – Panią Martę Wrzosek (Mapa Karier) czy Magdalenę Gabruś (Protal Re:kariera) oraz pracowników dużych międzynarodowych przedsiębiorstw takich jak Hays Polska czy HRO Digital, którym przedstawiliśmy ten problem i spróbowaliśmy znaleźć odpowiedź na postawione wyżej pytania.

Poprzez jego powstanie chcieliśmy pokazać, jak ważna jest indywidualizacja i personalizacja procesu nauczania, a także dlaczego młodzi ludzie powinni rozwijać swoje pasje, zainteresowania – i co za tym idzie – horyzonty, by dowiedzieć się co daje im szczęście i w jakim segmencie rynku chcieliby się zawodowo rozwijać.

Projekt „Break the Mold” jest finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

Skip to content