Stowarzyszenie Youth Human Impact podjęło istotne działania w ramach projektu regionalnego ”Bezpieczna przystań” – punkt wsparcia w kryzysie mieszkańców powiatu chełmskiego – działanie 8.8 Wsparcie pieczy zastępczej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

CELEM PROJEKTU jest zapobieganie utracie lub przywracanie utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym, zdolności do działania i autonomii, a także zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej lub/i spowodowanej przemocą w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej, mieszkańców pow. chełmskiego potrzebujących interwencji kryzysowej, jak również doświadczających przemocy, poprzez uruchomienie powiatowego punktu wsparcia „Bezpieczna Przystań” zapewniającego uczestnikom dostęp i kompleksową pomoc w zakresie usług specjalistycznych oraz interwencyjnych.

DLA KOGO? Przede wszystkim dla mieszkańców powiatu chełmskiego, którzy potrzebują interwencji kryzysowej bądź doświadczają przemocy. Dla tych osób, punkt wsparcia oferuje różnorodne formy pomocy, takie jak interwencja kryzysowa, organizacja grup wsparcia i psychoedukacyjnych, poradnictwo prawne oraz socjalne. Dzięki temu, pomoc może być dopasowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji każdego uczestnika.

FORMY WSPARCIA: Interwencja kryzysowa, organizacja grup wsparcia i psychoedukacyjnych, poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 709 762,04 PLN

LOGOTYP:

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ PLACÓWKI: https://bezpiecznaprzystan-chelm.pl/

Skip to content