Kiedy: 1-3 czerwca, 18-20 czerwca

Air it out to inicjatywa angażująca młode pokolenie ludzi w rozwój gospodarczy państwa polskiego. Projekt umożliwi młodzieży spotkania z ekspertami oraz właścicielami przedsiębiorstw, podczas których uczestnicy będą poruszać temat finansów, ekonomii, otwarcia własnego przedsiębiorstwa oraz koniunktury państwa. Projekt ma na celu zainspirować młodzież do podjęcia własnej inicjatywy oraz rozwoju postaw osoby przedsiębiorczej.

Kraje partnerskie: Lithuania, Latvia, Bulgaria, Romania, Italy, Greece, Germany, Spain, Portugal, Czech Republic, France

Cele:

✓ promowanie aktywności obywatelskiej i angażowania się w sprawy państwa.

✓ wzrost wiedzy uczestników z zakresu rozwoju gospodarczego, ekonomii oraz finansów państwa

✓ zdobycie przygotowania do rozwoju własnego przedsiębiorstwa

✓ zdobycie wiedzy oraz wymiana doświadczeń z osobami związanymi z biznesem

✓ umożliwianie młodzieży kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za kierowanie państwem

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Skip to content