Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może bez przeszkód korzystać z doświadczeń osób ocalałych z II wojny światowej. Do czego może doprowadzić zło? Co dla całej ludzkości oznacza dyskryminowanie jednej grupy lub mniejszości? O konfrontacji wyobrażeń o prawach człowieka z rzeczywistością II wojny światowej uczyli się uczestnicy międzynarodowego projektu edukacyjnego ”Above diVISIONs” (pl. “Ponad podziałami”).

Udział w projekcie wzięło 30 osób w wieku od 18 do 30 lat z 6 krajów Europy: Węgier, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Litwy i Polski. Projekt odbył się w dniach od 15 do 22 lipca 2021 roku w Krakowie.

Głównym jego celem było poszerzenie wiedzy młodych Europejczyków o Holokauście, historii, jej konsekwencjach, które mogą wynikać z braku przestrzegania praw człowieka.

„Stałam się numerem. Zostałam pozbawiona człowieczeństwa.”

„Po powrocie z obozu byłam pusta w środku, nie odczuwałam żadnych emocji.”

„Bądźcie dobrymi ludźmi. Najważniejsze są dobro i miłość.”

To niektóre z myśli, jakie padły podczas spotkania ze świadkiniami historii, zorganizowanym w ramach projektu we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja.

Swoją historię trafienia do obozu, pobytu i życiu po wyzwoleniu opowiedziała uczestnikom Pani Lidia Maksymowicz, była więźniarkami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. O uratowaniu jej przed śmiercią podczas wojny, o żydowskich korzeniach i Holokauście młodzież usłyszała od Pani Moniki Goldwasser.

Warto podkreślić fakt, że tak naprawdę jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma tą niepowtarzalną okazję do wysłuchania osobistych przeżyć i autentycznych wspomnień świadków historii.

Przed spotkaniem uczestnicy odwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pobyt w autentycznej przestrzeni poobozowej pozwolił uczestnikom projektu na refleksję i dyskusję na temat zetknięcia się teorii praw człowieka z wojenną rzeczywistością. Ponadto, w ciągu tego tygodnia brali udział w serii warsztatów interaktywnych, teatralnych oraz międzykulturowych.

To doświadczenie z pewnością zapamiętają na długo!

Cele projektu:

 • zapoznanie się z doświadczeniami przemian społecznych w krajach partnerskich po ich przystąpieniu do Unii Europejskiej;
 • zwrócenie uwagi na fakt, jak prawa człowieka są postrzegane w krajach partnerskich;
 • ukazanie zagrożeń, jakie mogą płynąć z łamania praw człowieka;
 • refleksja nad znaczeniem praw człowieka na płaszczyźnie osobistej i społecznej;
 • zgłębienie wiedzy na temat Holokaustu;
 • zgłębienie wiedzy na temat wpływu II wojny światowej na postrzeganie praw człowieka;
 • poznanie terminu „mowa nienawiści” i jego wpływu na społeczeństwo;
 • zapoznanie się z historią wykształcania się mechanizmów chroniących prawa człowieka w krajach partnerskich;
 • zgłębienie wiedzy na temat kultur oraz historii krajów partnerskich.

Organizacje partnerskie, z którymi współpracujemy przy tworzeniu projektu:

 • Lélektér Alapítvány z Węgier 
 • Akademija za razvoj mladih ze Słowenii
 • The Rising Stars z Włoch
 • WorldUnlimited z Bułgarii 
 • ORGANIZATIA PENTRU DEMOCRATIE SI EDUCATIE NONFORMALA z Rumunii
 • VSL INCEPTUS z Litwy.

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Podczas projektu współpracowali z nami:

Skip to content