Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może bez przeszkód korzystać z doświadczeń osób ocalałych z II wojny światowej. W związku z tą myślą wraz z organizacjami partnerskimi stworzyliśmy projekt “Above diVISIONs”, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na to, jak istotne są prawa człowieka i
jakie zagrożenia mogą płynąć z ich łamania.

Założeniem projektu „Above diVISIONs” jest zgłębienie tematu praw człowieka oraz przyjrzenie się czynnikom wpływającym na poziom ich przestrzegania w historii na przykładzie wydarzeń II wojny światowej i Holokaustu. Uczestnicy poznają też termin “mowa nienawiści” oraz zapoznają się z historią wykształcania się mechanizmów chroniących prawa człowieka w krajach partnerskich.

A to wszystko odbywać się będzie w międzynarodowym gronie 35 uczestników z Bułgarii, Litwy, Rumunii, Słowenii, Włoch, Polski i Węgier. Główną metodą osiągnięcia celów projektu jest połączenie praktycznej lekcji historii z wymianą spostrzeżeń na jej temat i zastanowienie się tego, jakie piętno odcisnęła na teraźniejszości. Wspólnie podejmiemy próbę dyskusji, jakie są elementy wspólne, a co nas różni w postrzeganiu historii i praw człowieka. W efekcie pozwoli na wypracowanie wniosków oraz realnych planów działań na rzecz promocji i przestrzegania praw człowieka w przyszłości, aby ten tragiczny rozdział naszej historii już nigdy się nie powtórzył.

Na pewno nie chcemy, aby była to kolejna klasyczna lekcja historii. Chcemy połączyć zdobycie wiedzy merytorycznej z przeżyciem emocjonalnym oraz nauką metodami edukacji pozaformalnej. Zależy nam na tym, żeby wykorzystać szansę, którą mamy aby spotkać się z osobami, które przeżyły II wojnę światową i były więźniami obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. 

Cele projektu:

 • zapoznanie się z doświadczeniami przemian społecznych w krajach partnerskich po ich przystąpieniu do Unii Europejskiej;
 • zwrócenie uwagi na fakt, jak prawa człowieka są postrzegane w krajach partnerskich;
 • ukazanie zagrożeń, jakie mogą płynąć z łamania praw człowieka;
 • refleksja nad znaczeniem praw człowieka na płaszczyźnie osobistej i społecznej;
 • zgłębienie wiedzy na temat Holokaustu;
 • zgłębienie wiedzy na temat wpływu II wojny światowej na postrzeganie praw człowieka;
 • poznanie terminu „mowa nienawiści” i jego wpływu na społeczeństwo;
 • zapoznanie się z historią wykształcania się mechanizmów chroniących prawa człowieka w krajach partnerskich;
 • zgłębienie wiedzy na temat kultur oraz historii krajów partnerskich.

Organizacje partnerskie, z którymi współpracujemy przy tworzeniu projektu:

 • Lélektér Alapítvány z Węgier 
 • Akademija za razvoj mladih ze Słowenii
 • The Rising Stars z Włoch
 • WorldUnlimited z Bułgarii 
 • ORGANIZATIA PENTRU DEMOCRATIE SI EDUCATIE NONFORMALA z Rumunii
 • VSL INCEPTUS z Litwy.

Już wkrótce zobaczycie efekty naszej pracy!

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus+.

Skip to content