W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o erozji demokracji w wielu krajach. Odbywa się to małymi krokami, często niezauważalnymi na co dzień. Właśnie dlatego nasze Stowarzyszenie przeprowadzi niedługo projekt dotyczący łamania praw człowieka. Projekt „Traces of Memory – Zachować Pamięć” prowadzony będzie w Krakowie w dniach 3 – 13 grudnia 2022.

W dzisiejszym świecie, kiedy ciągle słyszymy o dyskryminacji oraz łamaniu podstawowych praw, należnych ludziom z racji urodzenia warto przyjrzeć się, jak wyglądało łamanie praw człowieka w przeszłości, aby skłonić młodych ludzi do refleksji i głębszego zrozumienia tego problemu.

Celem projektu jest zgłębienie wiedzy na temat zbrodni Holokaustu oraz wydarzeń II wojny światowej oraz wspólna refleksja na temat zagrożeń, jakie płyną z łamania praw człowieka, nietolerancji i dyskryminacji na płaszczyźnie osobistej i społecznej.

Projekt „Traces of Memory – Zachować Pamięć” odbędzie się w Krakowie – wielokulturowym, bogatym historycznie mieście leżącym w obszarze byłej Galicji. Niedaleko Krakowa znajduje się także Oświęcim, a tam były obóz koncentracyjny KL Auschwitz – Birkenau. Miasto to odgrywało wielką rolę w wydarzeniach II wojny światowej.

Podczas projektu mamy nadzieję zwrócić uwagę młodzieży na globalny problem łamania praw człowieka. Dzięki współpracy między dwoma krajami – Polską i Niemcami – mamy możliwość spojrzeć na to z szerszej perspektywy oraz poszerzyć horyzonty myślenia i zrozumienia kwestii związanych z dyskryminacją oraz prawami człowieka, a także porozmawiać na temat wszechobecnej mowy nienawiści.


W harmonogramie projektu zaplanowano różne zajęcia, które skupią się na pracy w grupie, wspólnej analizie i refleksji. Uczestnicy wezmą udział m. in. w zwiedzaniu i warsztatach organizowanych przez Żydowskie Muzeum Galicja oraz wykładzie prowadzonym przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Odbędzie się również debata oksfordzka oraz gra terenowa po krakowskim Kazimierzu.

Wkrótce więcej informacji!

„Traces of Memory – Zachować Pamięć” prowadzony jest przy współpracy z „ZSI – Zentrum für Soziale Innovation” z Niemiec.

Projekt wspołfinansowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.