Nasze zajęcia wypełnione były dużą dawką wiedzy i inspiracji do działania, kreatywności a także integracji międzypokoleniowej 🤝 Podczas warsztatów w Hiszpanii uczestnicy projektu dostali zadanie stworzenia plakatów na tematy związane z kreatywnością dorosłych. ⌛️

Jedna z grup stworzyła plakat na temat motywacji do angażowania się w działania kreatywne (muzyczne, teatralne itp.) a na ich plakacie zabrakło miejsca dla nowych pomysłów! 💡Kolejna grupa zajęła się tematem barier w aktywnościach kulturalnych i szukała sposobów na to, by je przezwyciężyć. 🧐 Kolejne grupy zajęły się tematami dostępnych narzędzi i możliwości, jakie mogą skorzystać osoby dorosłe by aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym swojej społeczności, a także rodzajów wydarzeń kulturalnych, które najbardziej przyciągają odbiorców.

Zadowolone miny na zdjęciach sugerują, że osiągnęliśmy sukces – wspólna praca nad tymi zadaniami wydobyła z uczestników całe pokłady kreatywności, z czego jesteśmy bardzo dumni! 😁

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content