Human Rights, Treviso 2019

Nasi przedstawiciele przez 7 dni rozmawiali i wymieniali doświadczenia dotyczące praw człowieka w pięknej miejscowości Treviso. Poznali uczestników i ich zwyczaje kulturowe z Jordanii, Libanu, Włoch i Armenii . Chcielibyśmy podziękować...

Youthpass – Why not?

Była to wymiana młodzieżowa organizowana przez grupę The Rising Stars z Sycylii. Projekt ten miał na celu zapoznanie jego uczestników z certyfikatem Youthpass oraz przekonać ich, dlaczego warto go mieć i jakie korzyści...

L.O.W.E

Wymiana odbyła się we Florencji. Ogólnym celem projektu zorganizowanego przez organizacje ICSE&co było zapobieganie wejścia młodzieży do grupy NEET, zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości oraz rozbudzenie w uczestnikach...

SIYS

Projekt stworzony przez portugalską organizację Apogesd, który miał miejsce w miejscowości Guimarães, miał na celu promowanie świadomości i wiedzy na temat wykluczenia społecznego. Jednym z celów było wspieranie rozwoju strategii...
Skip to content