Stand for SDGs

Stand for SDGs

Projekt został sfinansowany dzięki funduszom otrzymanym od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. W marcu 2021 roku odbyliśmy wizytę przygotowawczą wraz z organizacją pozarządową Terram Pacis z Oslo. To nasza...
Robot VS Człowiek

Robot VS Człowiek

Projekt kierowany był do młodzieży, która zaczyna swoją przygodę na rynku pracy. Poszukujący pracy młodzi ludzie często napotykają problemy związane z tymi działaniami – szkoła nie przygotowuje ich do prawdziwego życia. Poprzez...
Mały BigBen

Mały BigBen

Projekt kierowany był do dzieci w wieku 9-11 lat z rodzin ubogich i wielodzietnych. Poprzez realizację projektu uświadomiliśmy dzieciom, jak szkodliwe są skutki nadużywania internetu oraz przedstawiliśmy alternatywne formy spędzania...
Skip to content