ównym celem tego projektu było uświadamianie społeczeństwa w zakresie ekologii. Był to projekt międzynarodowy z udziałem Litwinów, który odbył się w lipcu 2016 w Gdańsku.