Projekt stworzony przez portugalską organizację Apogesd, który
miał miejsce w miejscowości Guimarães, miał na celu promowanie
świadomości i wiedzy na temat wykluczenia społecznego. Jednym z celów
było wspieranie rozwoju strategii interwencji młodzieży w walce z
wykluczeniem społecznym poprzez sport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*