Wymiana młodzieży polskiej i litewskiej. Projekt organizowany we Wrocławiu. Głównym celem było poznanie przemian w gospodarce obu państw po 1989 roku.