Wymiana odbyła się we Florencji. Ogólnym celem projektu
zorganizowanego przez organizacje ICSE&co było zapobieganie wejścia
młodzieży do grupy NEET, zwiększenie poczucia inicjatywy i
przedsiębiorczości oraz rozbudzenie w uczestnikach poczucia własnej
wartości i pewności siebie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*