Nasze misja

Cel i misja stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia Youth Human Impact jest organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych projektów o charakterze edukacyjnym, społecznym i przedsiębiorczym.

Chcemy wpływać na poprawę edukacji, warunków do rozwoju kompetencji, samokształcenia, a także podnoszenia kwalifikacji.

Zależy nam na dialogu oraz współpracy z polskimi i zagranicznymi parterami. Głównym narzędziem, dzięki któremu osiągamy nasze cele jest edukacja poza formalna, czyli nauka poprzez praktykę i doświadczenie.

Organizujemy m.in. wymiany, debaty, dyskusje, szkolenia i warsztaty.

Chcemy, aby efekty tych działań były ogólnodostępne, dlatego prezentujemy je w środkach masowego przekazu oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nasze projekty kierujemy nie tylko do ludzi młodych, ale wszystkich, którzy mają potrzebę działania na rzecz innych, wpływania na otoczenie i poprawy warunków kształcenia.