Jest nam niezmiernie miło ogłosić uruchomienie nowego projektu pod tytułem „Akademia Pink Power, bo aktywna kobieta to kobieta sukcesu!”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.4 „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Cel Główny Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy i zwiększenie aktywności zawodowej 30 kobiet biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, posiadających wykształcenie ISCED 3 lub niższe, zamieszkujących wybrane miasta i gminy województwa mazowieckiego (RMR). W ramach projektu będą stosowane instrumenty aktywizacji zawodowej oraz wsparcie przedsiębiorczości w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 12 grudnia 2024 roku.

Kwota Dofinansowania i Wartość Projektu

 • Kwota dofinansowania: 929 173,60 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 978 077,49 PLN

Grupa Docelowa

Projekt jest skierowany do kobiet spełniających poniższe kryteria w momencie przystąpienia do projektu:

 • Mają 18-29 lat
 • Mieszkają na terenie województwa mazowieckiego
 • Są bierne zawodowo
 • Posiadają wykształcenie niepełne lub niższe

Formy Wsparcia w Ramach Projektu

W ramach projektu „Akademia Pink Power” uczestniczki będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. Szkolenia cyfrowe – podnoszące umiejętności w zakresie obsługi narzędzi cyfrowych.
 2. Poradnictwo psychologiczne – wsparcie psychologiczne dla uczestniczek.
 3. Doradztwo zawodowe – indywidualne doradztwo pomagające w planowaniu kariery zawodowej.
 4. Warsztaty aktywizacyjne – zajęcia mające na celu zwiększenie motywacji do podjęcia pracy.
 5. Szkolenia zawodowe – specjalistyczne szkolenia w wybranych dziedzinach zawodowych.
 6. Wsparcie pomostowe – pomoc w pierwszych krokach na rynku pracy po zakończeniu projektu.

Podsumowanie

Projekt „Akademia Pink Power” to szansa dla młodych kobiet na zwiększenie swoich szans na rynku pracy i rozwinięcie umiejętności zawodowych. Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności, gdzie będziemy informować o kolejnych etapach projektu i możliwościach uczestnictwa!


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.4 ,,Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Skip to content