Kiedy : 9-16 kwietnia 2019 r.

Rodzaj projektu: międzynarodowy, edukacyjny

Partnerzy: Nordic European Mobility] [NEM] – Sweden , GEOCLUBE – Associação Juvenil –
Portugal , The Rising Stars – Italy , Association “Tavo Europa” – Lithuania , SOMA FORENINGEN RF –
Finland , Greek Youth Mobility – GYM – Greece , Meraki NGO – Croatia , Youth Human Impact
Association.

Opis projektu: Tematem projektu jest wpływ osobowości na wykonywaną pracę, predyspozycje,
metody zwalczanie stresu, chorób zawodowych i sposobów radzenia sobie z nimi.
Do kogo :
• uczestnicy z 8 krajów partnerskich. Z każdego kraju po 5 osób. Wiek uczestników 18-25 lat.
Cele projektu:
● Podniesienie świadomości uczestników oraz informowanie opinii publicznej o ryzyku
związanym z życiem zawodowym.
● Podniesienie świadomości w zakresie chorób zawodowych i profilaktyki. podniesienie
świadomości wśród młodych ludzi na temat znaczenia równowagi między pracą a życiem
prywatnym.
● Stymulowanie kreatywnego myślenia młodych ludzi oraz doskonalenie ich umiejętności w
zakresie autoprezentacji i innych kwalifikacji zawodowych.

Działania:
● działania oparte na edukacji pozaformalnej
● testy osobowości wraz z interpretacją wyników oraz poznanie stanowiska uczestników
● warsztaty ze specjalistą w dziedzinie autoprezentacji
● spotkanie oraz rozmowa z psychologiem jak i coachem motywacyjnym
● gra miejska, pozwalająca na przełamanie barier i wyjście ze strefy komfortu oraz włączy
społeczność lokalną w działania.
● wieczory kulturowe, których celem jest zapoznanie
uczestników z kulturą innych, obecnych na projekcie krajów.