IDEA I DZIAŁANIA

W dzisiejszych czasach, kiedy dyplom wyższej uczelni nie jest gwarantem zdobycia zatrudnienia w dziedzinie, do której dana osoba się przygotowywała, musimy szukać w sobie czegoś, co by nas wyróżniało na tle innych osób. Taką rzeczą może być np. staż, wolontariat EVS lub szkolenie za granicą. Możliwości rozwoju jakie oferuje młodzieży dzisiejszy świat jest wiele, jednak niewiele osób z tego korzysta. Jest to związane między innymi z brakiem wiedzy na ten temat, ale także z podejściem jakie mają ludzie do różnych rodzajów edukacji. Większość osób wierzy, że tylko poprzez edukację formalną mają szansę na pewne zatrudnienie, zapominając, że umiejętności miękkie są tak samo ważne, jak umiejętności twarde. W rozwinięciu umiejętności miękkich pomaga edukacja pozaformalna.

Jednakże młody człowiek potrzebuje w swoim życiu kogoś, kto pomoże mu odnaleźć i rozwinąć w sobie te umiejętności. To jest właśnie zadanie, które należy do liderów młodzieżowych. To właśnie oni pełnią rolę mentorów i budują most pomiędzy edukacją formalną oraz pozaformalną, dając młodzieży możliwość odnalezienia w sobie pasji do tego, aby robili w życiu to, co będzie sprawiało im radość oraz pozwoli im w łatwiejszy sposób znaleźć zatrudnienie. Rolą lidera młodzieżowego jest wskazanie młodemu człowiekowi kierunku, w który ma patrzeć, nie narzucając mu tego, co ma zobaczyć.

Żyjemy w świecie, który zmienia się bardzo dynamicznie i my jako liderzy młodzieżowi musimy pomóc młodym przygotować się na każdą ewentualność. Nikt z nas nie może mieć pewności, że będzie miał pracę, którą będzie wykonywał przez całe życie. Właśnie dlatego rola lidera młodzieżowego jest tak ważna. Dzięki nauce poprzez praktykę lider jest w stanie wyposażyć młodzież w umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na swobodne poruszanie się po rynku pracy. Jednak co to znaczy być youth leaderem? Aby dobrze pokierować młodzieżą, YL sam musi posiadać kompetencje oraz wiedzę niezbędną, aby młodym ludziom pomóc. Właśnie dlatego Nasze stowarzyszenie chce zorganizować szkolenie, które pomoże lepiej zrozumieć liderom młodzieżowym, którzy dopiero zaczynają, na czym ona polega. Jednym z problemów jest to, że większość szkół wyższych nie oferuje kierunku, który przygotowywałby do pracy jako lider młodzieżowy. Dlatego chcemy zorganizować szkolenie dla młodych liderów. Każdy z nas kiedyś zaczynał i szukał możliwości zdobycia wiedzy na temat jak być dobrym liderem młodzieżowym. Uważamy, że nasze szkolenie było bardzo dobrą okazją do tego, aby liderzy z różnych krajów Unii Europejskiej podzielili się ze sobą swoimi doświadczeniami, oczekiwaniami jakie mają wobec bycia liderem, a także obawami.

Ponad to, nasz projekt dał im wzajemną szansę na networking. Praca z młodzieżą, nie ważne czy jako nauczyciel w szkole czy lider w organizacji, wymaga odpowiedzialności. Wyposażyliśmy młodych liderów w podstawowe informacje i umiejętności, które będą mogli w sobie rozwijać stając z się z biegiem czasu coraz lepszymi liderami. Jednak aby osiągnąć mistrzostwo, najpierw należy zacząć od podstaw, aby zbudować silny fundament.

CELE PROJEKTU

Zapoznanie liderów młodzieżowych z rodzajami certyfikacji europejskich.uświadomienie uczestnikom co to znaczy być youth leaderem, oraz jaki youth leader ma wpływ na kształtowanie młodzieży,

Zwiększenie wiedzy uczestników na temat roli edukacji pozaformalnej w pracy youth leadera,

Wyposażenie lidera w kompetencje (competences for facilitation) i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania jego pracy,

Zwiększenie wiedzy liderów młodzieżowych na temat możliwości rozwoju jakie mogą proponować swoim podopiecznym,

Zapoznanie liderów młodzieżowych z rodzajami kompetencji (np. Youthpass Key Competences),

Umożliwienie liderom młodzieżowym z krajów partnerskich dyskusji i wymiany dobrych praktyk.