EDUreformowalni to inicjatywa mająca na celu zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie dobrego systemu edukacji. Chcemy umożliwić dialog, dzięki któremu młodzi ludzie zaprezentują decydentom i politykom swoje stanowisko odnośnie ostatnio wprowadzonej reformy edukacji oraz przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat sytuacji wewnątrz państwa. Projekt podzielony jest na dwa etapy. Zakwalifikowane do projektu dwuosobowe zespoły uczestników będą miały okazję wziąć udział w warsztatach, takich jak: „Wystąpienia publiczne”, “Sztuka debaty” czy „Praca z mediami”, jak również zdobyć fundamentalną wiedzę z zakresu historii systemu edukacji w Polsce i innych krajach UE. Między pierwszym, a drugim etapem zespoły będą miały za zadanie zorganizować u siebie w miejscowości debatę na temat obecnej reformy systemu edukacji, w którą zaangażują swoich kolegów, nauczycieli i radnych. Drugim zadaniem będzie nakręcenie 2-3 minutowego filmu, który również będzie dotykał tematyki edukacji. Uczestnicy będą mogli w nim przedstawić ich pomysły na zmiany, jak wyglądała edukacja na przestrzeni dekad czy zaproponować pomysły na innowacje w edukacji.  W drugim etapie projektu uczestnicy będą mieli szansę podjąć debatę z posłami i decydentami Ministerstwa Edukacji Narodowej na wybrane tematy. Finałem projektu będzie gala podsumowująca, na której zostaną nagrodzone najbardziej aktywne zespoły.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 28.03.2018

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 29.03.2018

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Profil uczestnika:

 • Wiek 16-23
 • Osoby zainteresowane szeroko pojętą edukacją

 

Etapy projektu:

 1. Do 28.03.2018 r. – Rekrutacja 20 zespołów dwuosobowych
 2. 05-08.04.2018 r. – Warsztaty z zakresu procesu zmian ustaw w sejmie, sztuki debatowania, historii polskiego systemu edukacji, zalet i wad w polskim systemie edukacji, metod wykorzystania edukacji poza formalnej, wystąpień publicznych oraz pracy z mediami
 3. 08.04 – 18.05.2018 r – Realizacja debat dot. systemu edukacji w swoich miejscowościach oraz nagranie filmów
 4. 24-27.05.2018 r. – Spotkanie z decydentami i debata na temat swoich obserwacji dot. systemu edukacji oraz gala podsumowująca i wybór najlepszych zespołów

Co osiągniesz?

 1. Zaangażujesz się w sprawy państwa.
 2. Weźmiesz udział w Warsztatach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów.
 3. Pogłębisz wiedzę z zakresu różnic pomiędzy systemem edukacji w Polsce a w innych krajach Unii Europejskiej.
 4. Weźmiesz udział w debatach z posłami i decydentami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 5. Uzyskasz certyfikaty Youthpass i Europejskiej Akademii Dyplomacji potwierdzające takie kompetencje, jak: praca w zespole, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów, sztuka debatowania, sporządzanie podsumowań i sprawozdań z wykonanych zadań.

Warunki uczestnictwa:

 • Wydarzenie realizowane jest przez Stowarzyszenie Youth Human Impact ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy
 • Obowiązkowe jest uczestnictwo w całości szkolenia (I i II zjazd projektu).
 • Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu
 • Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Stowarzyszenie Youth Human Impact po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.


Miejsce realizacji projektu: Warszawa

Zapoznaj się z regulaminem projektu i zgłoś się do projektu EDUreformowalni!

REGULAMIN

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do Adrianny Mosek: 

a.mosek@youthhumanimpact.com

Pytania organizacyjne prosimy kierować do koordynatora projektu Moniki Brutkowskiej:

m.brutkowska@youthhumanimpact.com